A l’efecte de les disposicions de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal , IMMOCASA Finques Platja d’Aro s.l. i ADMINISTRACIONS IMMOCASA 2006 S.L. informen al client i/o visitant d’aquesta pàgina que totes les dades que faciliti en qualsevol moment i de manera voluntària a l’agència immobiliària i de l’Administració seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal legalitzat i inscrit en el Registre general de Protecció de Dades i que es manté sota la responsabilitat de la oficina. La principal finalitat d’aquest fitxer es la de mantenir la relació amb els clients i la realització d’estudis estadístics. Qualsevol ús de les dades personals diferent als esmentats requerirà el consentiment del client. L’usuari podrà accedir a aquest fitxer en qualsevol moment per a sol·licitar i obtenir la rectificació, cancel·lació, modificació o oposició de les seves dades de caràcter personal, per la qual cosa podrà dirigir-se per escrit a les oficines situades a: Av. Castell d’Aro,17 Ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà totes les mesures que siguin precises per a evitar que resultin alterades, que es perdin o que siguin objecte de tractament o accés no autoritzat, sempre tenint en compte l’estat de la tecnologia disponible.