[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 24px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 500; letter-spacing: normal; line-height: 32px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">PROTECCI&Oacute; DE DADES<\/span><\/span><\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Inmdeslay es compromet a tractar les dades de car&agrave;cter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de car&agrave;cter personal de l'usuari a les quals tingui acc&eacute;s com a conseq&uuml;&egrave;ncia de la seva navegaci&oacute; en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podr&agrave; exercir els drets d'acc&eacute;s, rectificaci&oacute; i cancel&middot;laci&oacute; en els termes establerts en la llei org&agrave;nica mitjan&ccedil;ant una comunicaci&oacute; dirigida a:<\/span><\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; line-height: 24px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">IMMOCASA<\/span><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Inmdeslay es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

IMMOCASA


Cargando datos. Un momento, por favor...